ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30

 
 

Concept Algemene vergadering OWG-Neptunus 6 maart 2023

Agendapunt 2b                 Bijlage2                            

 

Algemeen jaarverslag bestuur Neptunus 2022

Inleiding 

Gelukkig hadden we dit jaar vrijwel een normaal verenigingsjaar. De Covid 19 beperkingen zijn al in het voege voorjaar opgeheven. We kijken terug op een mooi verenigingsjaar, mede door de inzet van veel leden. Hierbij denken we onder meer aan de duikinstructeurs bij de verzorging van opleidingen, de trainers bij de zwembadtrainingen en de organisatie van het Zeelandweekend.


Het bestuur

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 6 maart 2022 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
- Behandeling en vaststelling van diverse jaarverslagen (inhoudelijk, financieel, materialen/technisch en opleidingen).
- Het verslag van de kascommissie bestaande uit Jan Grob en René Christenhusz.
- Herbenoeming Paul Horsthuis als bestuurslid.
- Instellen nieuwe kascommissie: René Christenhusz en José Bijkerk.
- Wijziging statuten en huishoudelijk reglement o.a. in verband met Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.


Samenstelling bestuur per 31 december 2022
Voorzitter:                                          Paul Horsthuis
Secretaris:                                          Jan Schoneveld
Penningmeester:                                  Jan van Ommen
bestuurslid materiaal en opleidingen:       René Bijkerk
Algemeen bestuurslid:                           Michel Leussink

Het bestuur is vier keer bijeengeweest (3x fysiek en 1x een zoommeting). Daarnaast is er veel bilateraal overleg geweest over diverse onderwerpen, waaronder opleidingen, zwembadtrainingen en jubileumactiviteiten.


Overige ondersteuning van leden

  • Opleidingen: Instructeurs: René Bijkerk (coördinatie), Jan van Ommen en Brigitte Colin.
    We hebben nog 7 andere instructeurs met een clublicentie maar zonder NOB licentie.
  • Ondersteuning bij buitenduiken: Michel Leussink, Jaap Schuurmans en René Christenhusz.
  • Vullen persluchtflessen: René Bijkerk, René Christenhusz, Jan van Ommen en Jaap Schuurmans.
  • Opening en sluiting zwembad: Jan van Ommen.
  • Verzorging conditietrainingen: Bert van Ek (coördinatie), José Bijkerk, Ernst van Ommen, Jan Schoneveld, Michel Leussink, René Bijkerk en Paul Horsthuis.


Ontwikkeling ledenaantal
Op 1 januari 2022 telde onze vereniging 52 leden. Per 1 januari 2023 tellen we 54 leden.


Diverse activiteiten

Zwembadtrainingen
De Cocid-19 maatregelen zijn begin dit jaar in belangrijke mate komen te vervallen, waardoor er weer wekelijks getraind kon worden.

Begeleiding introductieduik ‘t Assink 9 april 2022 en 2 juli 2022
Doordat deze introductieduik vanwege Corona al enkele jaren was overgeslagen, hebben we dit op verzoek van ’t Assink twee keer verzorgd.
Deze introductieduiken, die we al vanaf 2008 organiseren, zijn erg leuk verlopen. We hebben met veel plezier de eerste keer 10 en de tweede keer 9 heel enthousiaste leerlingen begeleid.
Jan van Ommen heeft na 9 april de organisatie van deze begeleiding aan José Bijkerk overgedragen. De duik op 2 juli werd door José begeleid.
Jan bedankt voor al jouw werk en José, fijn dat je dit overneemt.

Duiktoren / Diveworld
Dit jaar hebben we daar vier keer geoefend. Als bestuur vinden we het belangrijk dat leden hun vaardigheden blijven trainen. Daarbij kun je denken aan trimmen, (reddende) opstijgingen en het oplaten van de decoballon. De duiktoren biedt daarvoor prima mogelijkheden.

Buitenduiken
De meeste geplande buitenduiken zijn gelukkig doorgegaan. Dit was met name van belang voor de leden in opleiding. Het was ook mooi om te zien dat er naast de verenigingsduiken diverse leden regelmatig met elkaar buitenduiken hebben gemaakt.

Keuring persluchtflessen
Afgelopen jaar hebben we vanuit Neptunus diverse flessen van de vereniging, maar ook van leden laten keuren. Jan van Ommen en René Bijkerk, hartelijk dank voor de begeleiding daarvan.

Duikkeuring.

De NOB heeft andere richtlijnen voor duikkeuringen vastgesteld. Een duikkeuring is voor de leden die geen instructeur zijn, niet meer verplicht. In onze nieuwsbrieven hebben we de leden hierover geïnformeerd.  
Vanwege de pensionering van dokter Meerendonk uit Haaksbergen moesten we op zoek naar een geschikte vervanging. Dit bleek niet makkelijk. Inmiddels is een voor het keuren van duikers een daarvoor gecertificeerde keuringsarts gevonden. In de nieuwsbrief van begin december zijn de leden daarover geïnformeerd.

Reanimatie en AED opleiding

De leden zijn dit jaar enkele keren uitgenodigd om aan een (herhalings)cursus reanimatie georganiseerd door de EHBO Hengelo deel te nemen. Hiervoor was echter onvoldoende belangstelling om ons als groep aan te melden. De leden zijn nu uitgenodigd om op individuele basis aan deze opleiding deel te nemen. Neptunus vergoedt de helft van de kosten van deze cursus. Als iemand hiervan gebruik wil maken wordt het op prijs gesteld dat dit vooraf aan onze secretaris wordt gemeld.

Communicatie
In 2022 hebben we 8 nieuwsbrieven aan onze leden verzonden.
De belangrijkste onderwerpen waren:
- Uitnodiging voor de Egyptereis januari 2023
- Planning trainingen zwembad en buitenduikactiviteiten.
- Informatie over opleidingen van trainers en nieuwe leden.
- Informatie over aanstaande evenementen en het verloop daarvan.
- Informatie over duikkeuringen en de nieuwe richtlijnen NOB hierover.
- Uitnodiging om mee te doen aan een AED- en reanimatietraining.


Jaarboekje activiteiten 2022 – 2023.
Evenals afgelopen jaren hebben we in 2022 weer een jaarboekje gemaakt in de vorm van een ‘ouderwetse Buddy Babbels’. Hierin staat de belangrijkste informatie over evenementen, faciliteiten en trainingen die voor dit seizoen gepland stonden en nog staan.
Daarnaast blijven de website en nieuwsbrieven van groot belang om de leden te informeren over de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen binnen de vereniging.


Website
Op de website geven we actuele informatie over de activiteiten van de vereniging. Daarnaast kunnen geïnteresseerden kennisnemen over wat wij voor een vereniging zijn en wat we allemaal doen. Ook onze nieuwsbrieven en jaarboekje zijn op de website geplaatst.


Evenementen

Nieuwjaarswandeling
Deze hebben we vanwege Cocid-19 beperkingen noodgedwongen afgelast. Helaas is het niet gelukt deze wandeling later in dat jaar alsnog te organiseren.

Paasduik Grasbroek 18 april 2022.
Er was een leuke opkomst. Door de organisatie werd een prijs beschikbaar gesteld voor de vinder van de meeste eieren onder water. Na afloop werd er op koffie/thee/chocomelk en koek getrakteerd. Brigitte Colin bedankt voor de organisatie.
 
Zeelandweekend 10 juni t/m 13 juni 2021
We kunnen weer terugkijken op een, door José Bijkerk georganiseerd, geslaagd en gezellig weekend. We stonden op onze gebruikelijke camping de Witte Boulevard in Renesse.
Het was goed weer. We hebben diverse duiken gemaakt, waaronder bij de Kabbelaar, Zeelandbrug en Kerkepad. José, hartelijk bedankt voor de organisatie.

Duikevenement NaturaGart, 9 oktober september 2022

Met 10 van onze leden hebben we de reis naar NaturaGart gemaakt. Het was een prachtige duik in een doolhof van gangen met rotswanden, grotjes en een bootje waar je doorheen kon duiken. We zagen onderweg grote steuren, een witte meerval en diverse andere vissen. Gaby Bruins en Paul Horsthuis, bedankt voor de organisatie.


Jaarfeest Neptunus, 23 oktober 2022

Dit uitgestelde 60-jarig jubileumfeest vond plaats in DiveWorld. Er was een grote opkomst. Diverse sportievelingen hebben aan het begin van de middag nog een duik gemaakt. Voor de deelnemers aan het feest was er eerst koffie/ thee met taart. Daarna stond de voorzitter stil bij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. In het bijzonder werd stilgestaan bij het afscheid van Richard Kramersen die als gevolg van bij een fietsongeval opgelopen blessures niet meer kan duiken. Hij heeft zich vooral ingezet voor opleidingen van jeugdleden (scubadoo) en hij is enkele jaren secretaris van de vereniging geweest. Chico Musa trakteerde op haring. Dit werd door de liefhebbers erg gewaardeerd.
Liefhebbers konden op een groot beeldscherm prachtige onderwaterfoto’s van Rene Bijkerk bewonderen. Ook werd er een leuke pubquiz verzorgd. Daarna kon iedereen genieten van een lekker stamppotbuffet.
Dorothy Wold en Paul Horsthuis, hartelijk bedankt voor de organisatie van dit feest.


Tot slot
Het bestuur bedankt alle leden hartelijk die zich actief voor onze vereniging hebben ingezet. Door hun actieve inzet blijven we een levendige vereniging waarvan het fijn is om lid te zijn.

 

Aanmelden

Onthoud mij