ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30

 
 

                                                                                                          

Beste leden / duikvrienden,


Hierbij nodig ik jullie van harte uit voor de algemene ledenvergadering op
Datum: maandag 6-3-2023;
Tijd: 20.00 uur

locatie:. Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62 7558 CP Hengelo.

Wij hopen van harte op een grote opkomst. 

Leden die niet kunnen deelnemen hebben de gelegenheid om tot en met donderdag 24 februari 2023 opmerkingen en/of vragen schriftelijk in te dienen bij de secretaris. (Jan Schoneveld: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
De gemaakte opmerkingen en/of vragen worden tijdens de jaarvergadering besproken.


Agenda:
1.        Opening/vaststelling agenda
n.b. 1. tijdens de vergadering zal de agenda met voorstel in een PowerPoint presentatie zichtbaar worden. Ook de bijlagen van het betreffende agendapunt worden dan zichtbaar..
n.b. 2 op de website is de agenda met bijlagen opgenomen onder 'Onze vereniging"- 'Bestuur' en 'organisatie' - 'ALV' 2023'

2a.      Verslag Algemene ledenvergadering 7 maart 2022 (bijlage 1a) en
2.b     
Status actiepunten uit algemene ledenvergadering 7 maart 2022 (bijlage1b)

3.      Algemeen jaarverslag bestuur 2022 (bijlage 2)

4.      Bevindingen kascontrolecommissie Jaarverslag 2022 (Bijlage 3)

5.      Samenstelling kascontrolecommissie 2023.

6.      Financieel jaarverslag Neptunus 2022 (bijlage 4)

7.      Begroting Neptunus 2023 (bijlage 5)

8.      Verslag materialen 2022 en beleid 2023 (bijlage 6)

9.      Verslag opleidingen 2022 en beleid 2023 (bijlage 7)
         Organisatie opleidingen:
Om René Bijkerk te ontlasten heeft het bestuur besloten om een opleidingscommissie in te stellen die met name de planning en coördinatie op zich neemt.
         Ter vergadering zal dit nader worden toegelicht. Hierbij zal ook worden stilgestaan bij de vraag welke leden ondersteuning aan het opleiden van leden zouden kunnen verlenen.

10.    Verslag evenementencommissie 2022 en
          organisatie evenementen 2023 (zie bijlage 2)

11.    Samenstelling bestuur en verkiezing / benoeming bestuursleden (bijlage 8)
         Jan van Ommen (penningmeester) en Jan Schoneveld (secretaris) treden af en stellen zich niet herkiesbaar.
         Dorothy Wold en Gaby Bruins stellen zich verkiesbaar voor deze functies.
         Andere leden kunnen kunnen zich ook voor een bestuursfunctie bij de secretaris schriftelijk of voorafgaande aan de Algemene ledenvergadering melden.
          Voorstel:
         - Gaby Bruins als secretaris te benoemen als opvolger van aftredende Jan Schoneveld.
         - Dorothy Wold als penningmeester te benoemen als opvolger van aftredende Jan van Ommen.
         - De benoeming van andere kandidaten die zich aanmelden voor een bestuursfunctie ter vergadering te bespreken.


Nadere toelichting: Indien leden belangstelling hebben om zich in te zetten voor bestuurstaken en /of evenementen horen we dat graag. Vanwege de continuïteit van onze vereniging is het van belang om ook op de langere termijn leden te hebben die zich hiervoor willen inzetten.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het bestuur uit 9 leden mag bestaan. Leden die mogelijk belangstelling hebben voor een bestuursfunctie kunnen dan ook tot het bestuur toetreden om ervaring op te doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter: Paul Horsthuis.

12.    Jubilarissen
         25 jaar: Robert Wender, 40 jaar: Ernst van Ommen en Peter de Bruijn; 50 jaar: Ronnie Bruinewoud.

13.   - Wat verder ter tafel komt / rondvraag
        - 
 Hoe kijken we naar de toekomst van Neptunus? 
         Toelichting: het bestuur van Neptunus wil dit jaar bij deze vraag stilstaan. We vinden het relevant om ook de eerste gedachten hierover van de leden hierbij te betrekken.
         Daarom geven we de leden graag de ruimte om in het kort hierover iets te zeggen. Afhankelijk van de inbreng kunnen we bij de gemaakte opmerkingen kort stilstaan.
         Het is niet de verwachting dat we deze avond al tot een conclusie komen.

         - Afronding

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur nodigt alle deelnemers aan de vergadering van harte uit voor een drankje en bitterballen na afloop van de vergadering.

 

 

Aanmelden

Onthoud mij